AKTUALITY‎ > ‎

Seminár tenisových trénerov

přidáno: 3. 12. 2012 5:04, autor: Jaroslav Dzadik
1. 12. 2012 som sa zúčastnil seminára tenisových trénerov pod záštitou STZ. V NTC bol program následovný:

Kondičná príprava v tenise (Prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller,PhD.)
Špeciálne kondičné cvičenia na zdokonalenie techniky podania (Mgr. Rudolf Pátek)
Problematika tréningového zaťaženia mladých tenistov (Doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD.)
Praktické ukážky tréningového procesu (Mgr. Martin Zathurecký, tréner NTC)