AKTUALITY                                                                                                                   česky / ENGLISH

Nědele v Suchdole!

přidáno: 7. 4. 2013 12:17, autor: Jaroslav Dzadik


Seminár tenisových trénerov

přidáno: 3. 12. 2012 5:04, autor: Jaroslav Dzadik

1. 12. 2012 som sa zúčastnil seminára tenisových trénerov pod záštitou STZ. V NTC bol program následovný:

Kondičná príprava v tenise (Prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller,PhD.)
Špeciálne kondičné cvičenia na zdokonalenie techniky podania (Mgr. Rudolf Pátek)
Problematika tréningového zaťaženia mladých tenistov (Doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD.)
Praktické ukážky tréningového procesu (Mgr. Martin Zathurecký, tréner NTC)

zimní sezóna 2012-13

přidáno: 8. 11. 2012 9:10, autor: Jaroslav Dzadik

zimní halová sezóna 2012-13 v plném proudu - potrvá do 20. dubna 2013 - přijďte si zahrát!

1-3 of 3